Regulamin

Regulamin ogólny

1. Serwis umożliwia poprzez interfejs WWW przeglą…danie zasobów sieci.

2. Z uwagi na erotyczną… zawartość‡ serwisu jest on przeznaczony tylko i wyłą…cznie dla osób,
które ukoń„czył‚y 18 rok życia.

3. Korzystanie z serwisu możliwe jest pod warunkiem zapoznania się z przedstawionymi
zasadami użytkowania oraz ich stosowania.

4. Peł‚en dostę™p do zawartości serwisu jest DARMOWY. Z wyją…tkiem wysłania wiadomości do wybranych profili, dodawania nowych ogłoszeń.

5. Ze wzglę™du na automatyczne dział‚anie serwisu, właściciel nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialnoś›ci za materiał‚y w nim zawarte – w tym zdjęcia oraz treści.

6. Dane zawarte z serwisie można uzyskać z innych ogólnodostępnych serwerów.

7. Serwis ma na uwadze bezwzglę™dne przestrzeganie norm prawnych, moralnych i etycznych.

8. Użytkownik zobowiązuje się™ do zgł‚aszania administratorowi wszelkich materiałów,
które naruszają… powyższe normy.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoś›ci za awarie powstał‚e w wyniku czynników zewnętrznych
oraz przerw w połą…czeniu z serwerami.

10. Zakazane jest umieszczanie w opisach ogłoszeń lub zdjęciach linków odnoszących się do innych strony internetowych.

11. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, SexSponsorki.info zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia a nawet konta użytkownika bez zwrotu pieniędzy poniesionych na rzecz rozszerzenia konta do funkcjonalności Premium lub wykupienia publikacji ogłoszenia.

 

Regulamin usł‚ugi płatności internetowej

§1 Strony umowy

Świadczą…cy usł‚ugi:

– Administrator sexsponsorki.info zwany dalej „Usł‚ugodawcą…”.

– Korzystają…cy z usł‚ugi: osoba fizyczna lub firma albo jednostka organizacyjna nieposiadają…ca osobowości prawnej, zwana dalej „Nabywcą… usł‚ugi”.

§2 Zamawianie usługi

– Użytkownik ma możliwość‡ zakupu pakietu publikującego nowe ogłoszenie lub rozszerzonej funkcjonalności konta (Premium) poprzez portal http://sexsponsorki.info Aby tego dokonać należy uiścić ustaloną kwotę‚ za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl.

§3 Płatność‡

– Płatność za zamówioną… usługę odbywa się za pośrednictwem systemu płatności, obsługiwanego przez firmę Transferuj.pl.

§4 Reklamacje

– Reklamacje proszę wysyłać drogą mailową na reklamacje@sexsponsorki.info podając identyfikator transakcji.